Single-use teknologi: 4 gode grunde til at benytte sig af single-use teknologi

Som ordet rigtig nok antyder, så er single-use teknologi engangsudstyr til dine procestrin – og dermed et glimrende alternativ til de tunge og sterilisationsafhængige anlæg som man normalt kender i branchen. Single-use teknologien er en teknologi inden for industrien som i højere grad bliver en del af hele processen, netop fordi den bringer en masse fordele med sig som både gør virksomheder konkurrencedygtige, tidsbesparende og ikke mindst omkostningsoptimerede. Denne artikel vil gennemgå 4 omfattende grunde til at vælge single-use produkter i dine procestrin i den pharmaceutiske industri.

 

4 grunde til at vælge single-use produkter

1) Produktionsomkostninger vil falde

Traditionelt set, er kliniske processer i høj grad forbundet med omkostningstunge processer, helt fra udviklingen af produktet til den endelige udgivelse. De høje produktionsomkostninger skyldes primært den nødvendige rengøring (CIP) og sterilisation (SIP) af produktionsanlæggene som er en essentiel og altafgørende del i forhold til at opnå det ønskede resultat for det endelige produkt.

En af de helt væsentlige fordele ved at skifte de rustfrie stålsystemer ud med single-use teknologien er netop, at produktionsomkostninger vil opleve at falde fordi rengøring og sterilisation ikke er nødvendigt med engangsudstyr. Ligeledes reduceres lønomkostningerne i forbindelse med opsættelse og vedligeholdelse af stålanlæggene.

Mange virksomheder vil også opdage, at der vil ske en reduktion af investerings- og R&D omkostningerne, da de fleste led i de kliniske processer bliver omkostningsreduceret med single-use teknologien.

2) Produktiviteten vil stige

Bruger man traditionelle stålanlæg i processen, vil man, som beskrevet ovenover, være nødsaget til at bruge en masse ressourcer på at rengøre og sterilisere. Ikke nok med at det er dyrt, så er det også en tidsmæssig belastning for hele processen, som kan trække i langdrag når man skal skalere op fra laboratorieskala til pilot plant og videre herfra. Med single-use systemerne bliver det langt lettere at skalere op, og samtidig bliver produktiviteten øget i takt med at der ikke bliver brugt dyrebar tid på rengøring og sterilisation. Når man benytter sig af single-use teknologi spares der ligeledes også tid på opsætning, installation og eventuelle reparationer som man ellers skal på de velkendte stålreaktorer. Her bliver produktiviteten altså ligeledes øget. Validering og dokumentation er samtidig også et trin som bliver overflødig når man benytter sig af single-use teknologien – det er altså med andre ord hele vejen rundt, at processen bliver hurtigere og mere smidig.

3) Reducering af risiko for kontaminering

Risikoen for aseptisk- eller krydskontaminering er én af de helt store udfordringer i branchen, da det kan være skyld i en produktkassering som både er en tidsrøver og omkostningstungt. Risikoen for krydskontaminering er i særdeleshed høj hvis forskellige proteiner eller antistoffer bliver behandlet i samme anlægsfaciliteter.

Med single-use teknologien vil denne risiko blive betydeligt formindsket da krydskontaminering nærmest bliver en umulighed med engangsudstyr. Single-use er derfor værd at overveje i processer hvor det at undgå krydskontaminering er i allerhøjeste prioritet.

4) Miljømæssige fordele

Man skulle som udgangspunkt næsten tro, at engangsudstyr ville være en miljøsviner – især fordi det meste engangsudstyr er lavet af plast. Men tager man udgangspunkt i, at de rustfrie stålreaktorer skal renses, rengøres og steriliseres med store mængder vand og skadelige kemikalier kombineret med et stort energiforbrug, så er single-use systemer værd at foretrække.

At det meste single-use udstyr er lavet af plast har dog også sine ulemper. Plast afgiver nemlig også nogle stoffer som kan være skadelige for din produktion – derfor er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser inden man kaster sig ud i single-use trenden!

Vi har mere end 20 års erfaring med kvalificering, validering samt kvalitetssikring i den pharmaceutiske industri

Single-use tendensen er en trend der er kommet for at blive – og derfor står vi i AL Engineering klar til at hjælpe med de udfordringer det end måtte give. Vi kan bl.a. hjælpe med at kvalificere og validere (læs mere her) samt supportere med kvalitetssikring inden for pharma (læs mere her).

Del vores artikel

Go to Top