Miljømonitorering

Vi udfører support inden for

Vi laver kvalificering af renrum

Kvalificering & validering
af kontrollerede miljøer og renrum

Support til URS, FS, DS IQ:

Her kan vi både yde service når det gælder protokol, testplaner og ikke mindst rapportering.

OQ

Ønsker du assistance med protokol, testplaner, rapportering & SOP'er, kan vi være behjælpelige.

PQ

Vi tilbyder service ift. Risikovurdering, udvælgelse af prøvesteder, kim og partikler i luft, kim på overflader, protokol, testplaner, rapport og valideringsafvigelser.

Rutinemonitorering

Med rutinemonitorering er vi eksperter i opsætning af programmer, afrapportering/trendrapporteringer og træning.

Med mere end 20 års erfaring med kvalificering & validering af renrum, er vi eksperter i:

Kontakt os & hør mere