Medical Device – Renrumskvalificering / Environmental monitoring

Renrumskvalificering (miljømonitorering, EM) udføres for at sikre et passende hygiejnisk niveau i produktions lokaler, laboratorier og sluser med mere, for at verificere at Medical Devices håndteres og produceres under kontrollerede forhold.

AL Engineering er højt specialiseret inden for renrumskvalificering, og udfører support på følgende opgaver i relation hertil. Opgaverne kan omfatte:

  • Planlægning og projektledelse
  • Design af renrum
  • Risikovurderinger
  • Valideringsdokumentation
    • Protokoller
    • Rapporter
  • Trendrapporter og afrapportering

Kontakt

Kontakt Tina Linders for en uforpligtende snak om hvordan vi kan gøre en forskel for netop din virksomhed.

+45 2913 2445