Cookie- & Privatlivspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt!

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

AL Engineering A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du har nogle spørgsmål om denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, cookies og juridisk ansvarsfraskrivelse, hvis du ønsker at få indsigt i de persondata, som opbevares om dig, eller hvis du har nogen betænkeligheder vedrørende AL Engineerings brug af dine persondata, kontakt os da på følgende:

AL Engineering A/S
Tuse Næs vej 7C
4300 Holbæk
CVR: 25730011
Tlf.: +45 59 45 13 68
Mail: info@al-engineering.dk
Website: www.al-engineering.dk

Behandling af persondata

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer data, som kan hjælpe os med, at forbedre vores hjemmeside. Disse data indsamles automatisk og opbevares i en sammenfattet form, som ikke kan bruges til, at identificere dig som en specifik fysisk person.
Vi indsamler generelle oplysninger om din computer og dennes placering, samt eventuelt den hjemmeside du kom fra. Disse oplysninger bruges kun i aggregeret form til, at informere os om, hvor vores besøgende kommer fra, hvad de ser og handler på, og hvor det største tidsforbrug ligger.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de kommer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontakt oplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.